Складова и административна сграда на К&К Маркетинг

В сградата на К&К Маркетинг се помещава високотехнологична компания, предлагаща специализирани технически решения за промишлеността. Може би това е причината към проекта и строителството да се прилагат по интелигентен начин редица мерки за енергийна ефективност и природосъобразност.

Сградата се намира на Челопешко шосе, в непосредствена близост до началото на автомагистрала Хемус в местност Нова Враждебна – Папрата. Съставена е от два основни обема: складова част в едноетажен обем в югозападната част на парцела и административна част в три етажен обем с частичен терасовиден етаж в североизточната част.

Една от първите пасивни архитектурни мерки е ситуационното решение за разполагане основните обеми в парцела, след това и групирането на видовете помещения вътре в сградата. Административната сграда е разположена по такъв начин, че офисната част да бъде ориентирана с основната си фасада към северното изложение и по такъв начин да не страда от преослънчаване. Летният топлинен режим в този случай за административната сграда е много по-тежък от зимния. На късите фасади на административната част, където сградата е директно ослънчена, има външна адаптивна слънцезащита с ел. задвижване.

Проектното решение е с категорична централна ос на симетрия заради изискването на двете фирми възложители за относителна еднаквост на двете половини на сградата, както като обемно, така и като функционално решение по нивата.

Административната част с три офисни етажа е проектирана с работни помещения откъм фасадите и сервизни помещения и стълбищни клетки в югозападната си част. Четвъртият терасовиден етаж е решен като технически етаж с машини.

Складовата част е едноетажна. Тук са разположени редица складове за специализирани машини и консумативи за тях. Обемът на складовете е решен като свободно пространство с височина от 5 до 5.5м. Осветлението е единствено откъм покрива.

Предвидени са редица мерки за енергийна ефективност и устойчива архитектура:

  • Завишена топлоизолация, надвишаваща близо 2 пъти изискванията на нормите в България. Фасадните панели на складовата част са с два пъти по-голяма дебелина от масово продаваните в България;
  • Стъклопакети с пълнеж от аргон. След проучвания се оказа, че в България много рядко се изпълняват стъклопакети по тази технология. Нещо повече, много често се имитира и не се изпълнява в реалността. Пълнежът с аргон подобрява значително топлотехническите параметри на стъклопакета (U= 1.1 W/m2K);
  • Тройни стъклопакети с изключително добри параметри на топлопреминаване в зоната, където служителите работят в близост до витрините на партера на север (U= 0.6 W/m2K);
  • Трислойни (двукамерни) куполи на складовата част – също напълно екзотично към момента за промишлено хале в България;
  • Отопление с високоефективни кондензационни газови котли;
  • Енергоспестяващо осветление;
  • Пречиствателно съоръжение за битовата канализация (също изключително рядко изпълнявано);
  • Използване на покривните води за напояване на озеленяването и миене на външните площи.

За да се постигнат всички от горните мерки, по време на строителството се разчиташе на висококачествено изпълнение с материали и системи на високо ниво. Заедно с енергийната ефективност, проектът е заложил на функционалност, семпла и стилна естетика.

Инвеститорите първоначално нямаха екологични изисквания. Интересният факт е, че в случая всички приложени мерки, които ще им донесат бъдеща финансова изгода, възвращаемост и ефективност са в полза на устойчивата архитектура.

В хода на строителството инвеститорите продължаваха да се съгласяват с всички добри идеи за устойчиво строителство, които веднага се претворяваха в реалност.

Със своя непринуден вид сградата е запомнящ се акцент в новооформящия се промишлено и търговско – административен район.

Сградата е в процес на експлоатация от края на 2009 г.

Sq. Area: 2795 м2
Designer: Студио АРХЕ ЕООД
Design Team: арх. Георги Николов, Бошко Таков, арх. Павел Попов
Investor: К&К Маркетинг ЕООД и Авангардни Технологии и Машини ЕООД
Construction: Tимко билд ООД с подизпълнители: Тримо България, Прециз Ал, Комфорт СЛ