Какво е пасивна къща?

Пасивната къща е онази, на която комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи (Адамсън 1987 и Файст 1988).

Сградата се отоплява или охлажда сама, оттам е „пасивна“.

Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изискванията на стандарта:

  • Специфична нужда от енергия за отопление не повече от 15 [kWh/m2] годишно.
  • Общо потребление на първична енергия на сградата за всички нужди не повече от 120 [kWh/m2] годишно.
  • Стойността за въздухонепроницаемостта, измерена чрез Blower door тест, при налягане от 50 Pa, не трябва да надвишава 0.6 [1/h].


Схема: Основни принципи, заложени в стандарта „пасивна сграда“