Често задавани въпроси

Можете ли да отворите прозорците на пасивните сгради?

Да, прозорците на пасивните сгради се отварят. Когато температурата навън е комфортна можете да отворите прозорците си за естествена вентилация. През горещото лято и зимно време нямате необходимостта да отваряте прозорците. В пасивната къща постоянно се доставя пресен въздух чрез вентилационната система. Това има следните предимства: за разлика от вентилацията през прозорците филтри предпазват от проникването на прах и полени. Въздуха в сградата е винаги отличен, дори когато живеещите в сградата са навън и прозорците не са отворени. Разбира се, ако през зимата оставите отвеорен прозорец помещението ще изстине бързо некомфортно и консумацията на енергия ще се увеличи веднага.

Хората често са резервирани към нуждата от вентилационна система. Няма ли проблеми с бактерии, шум и течения?

Вентилационна система доставя пресен въздух. Това не е климатизационна система, при която въздуха вътре рециркулира. Развитието на бактерии е проблем единствено при системи с рециркулация на въздуха (и то ако не се поддържат редовно). Шумът от клапите и вентилаторите се елиминира напълно при взимане на мерки за обезшумяване: изолация против вибрации на въздуховодите, ниски скорости на въздуха, шумозаглушители. Използват се решетки, при които подавания пресен въздух се насочва покрай тавана, от където се смесва с въздуха в помещението при скорости, които не могат да бъдат усетени от хората.

Прочетете отговорите, които дават специалисти за други митове за пасивните сгради.