Качествена сграда

Какво разбираме под качествена сграда?

Качествена е онази сграда, която е изпълнена и отговаря напълно и в детайли на един качествен проект – не само като външен вид, но и в дълбочината на слоевете на съставните й елементи. Качествената сграда не е възможна без качествен проект за строителството й.

Изпълнението е прецизно и старателно.

Вложените материали и системи отговарят неотклонно на специфицираните в проекта и проверено имат всички сертификати и документи в доказателство на изискващите се за тях параметри.

При строителството на качествената сграда са спазвани всички правила на добрата строителна практика за технологичност и безопасност.

Пускът и наладката на всички системи при въвеждането на сградата в експлоатация е направен според всички изисквания и е извършен под контрола на съответните специалисти.

В резултат сградата е дълготрайна и не се налагат периодични ремонти и подмяна на компоненти.

Комфортът в сградата е осезаем, както от естетическа гледна точка, така и като въздействие върху физиологията на човека като усещане за топлинен, светлинен и акустичен комфорт, оптимална влажност на въздуха, липса на течения, чист въздух без миризми, полени и бактерии.

Складова и административна сграда на „К&К Маркетинг“, Студио АРХЕ