Кое е различното при пасивните сгради?


Енергийно потребление на сградите в KWh/m2 годишно

Изброените задължителни параметри показват една изключително ниска енергийна потребност на цялата сграда, близка до нулевите стойности. Възможно е даже да се постигне дори положителен енергиен баланс, т.е. сградата да произвежда повече енергия отколкото използва.

Първите пасивни сгради в Европа преди 15 години са чисто експериментални. Първоначално това са ограничени инвестиционни проекти, предимно с еднофамилни къщи. Постепенно с натрупания опит, професионални научни изследвания и анализи на вече построеното се стига до категорични резултати и методики за проектиране с надежден резултат на готовия продукт. Днес в Европа вече има построени хиляди пасивни сгради: еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, училища и детски градини, офис сгради.


Първата пасивна къща в Дармщадт, Кранихщайн, Бот, Ридер, Вестмайер


Термографска снимка на пасивната къща в Кранихщайн

Всички глобални тенденции в строителния бизнес, а особено в Европа са в посока на движение към пасивния стандарт. Нещо повече – Европейският съюз планира постепенното въвеждане на пасивния стандарт като задължителен за всички новопроектирани жилищни сгради до 2020г. Това означава, че всички мерки, взети в тази посока от инвеститорите в настоящето ще доведат до запазване на стойността на построеното от тях, когато стадартът се превърне в норма.

Ето основните черти, които отличават пасивните сгради:

Компактна форма и добра изолация

Всички компоненти на външната обвивка на сградата са изолирани по такъв начин, че U-стойността на съответната конструкция не надвишава 0.15 W/(m²K)

Южна ориентация и мерки срещу засенчване

Пасивната употреба на слънчевата енергия е важен фактор при пасивните сгради

Енергоефективни стъклопакети и прозоречни профили

Прозорците (комбинирани стъклопакета и прозоречните профили) трябва да гарантират U-стойност не надвишаваща 0.8W/(m²K) с коефициент за слънчеви печалби G около 50%

Въздухонепроницаемост на външната обвивка на сградата

Изтичането на въздух (инфилтрацията) през неуплътнени връзки трябва да е по-малко от 0.6 от обема на сградата за час.

Пасивно предварително затопляне/охлаждане на пресния въздух

Пресният въздух може да бъде доставен в сградата през подземни въздуховоди, които обменят топлина с почвата. По този начин въздуха се затопля предварително до температура над 5°C дори през най-студените зимни дни.

Възстановяване на енергията от отработения въздух (рекуперация) с високо кпд чрез използване на топлообменник въздух – въздух

По-голямата част от осезаемата топлина в отработения въздух се предава на постъпващия пресен въздух (топлообмен над 80%)

Доставяне на битова гореща вода с използване на възобновяеми източници на енергия

Слънчеви колектори или термопомпи за доставяне на енергия за гореща вода

Енерго-спестяващи електроуреди

Уредите с ниска консумация: хладилници, фурни, осветление, перални и миялни машини, сушилни са крайно необходими в пасивната сграда.