Какво съдържа сградната техника?

Стандартът за пасивна къща е непостижим без система за контролирана принудителна вентилация на помещенията. Тя се налага, тъй като при отварянето на прозорците за пресен въздух през студената зима или горещото лято се отчитат огромни загуби на енергия. Това е причината през тези сезони да бъде подаван пресен въздух към всяко помещение и да се отвежда отработения въздух откъм сервизните помещения.

Важно е изхвърляния от сградата въздух да отдаде енергията си на постъпващия в сградата пресен въздух чрез топлообменник (рекуператор) с КПД над 80%. По този начин в помещенията постоянно има чист и пресен въздух.


Топлообменник (рекуператор) към контролирана вентилационна система, Плюс-енергийна къща в с. Кладница


Техническо обoрудване на фотоволтаична централа, Пасивна къща в с. Лозен


Пелетен котел, Пасивна къща в с. Лозен


Буфер и бойлер в техническо помещение, къща „Екатерина“


Земен топлообменник със солев разтвор, Пасивна къща Waterhouse, Благоевград


Слънчева система за БГВ и отопление на басейн, Студио АРХЕ