Суперизолация

Суперизолиране на сградната обвивка означава елементите от тази обвивка да бъдат основно съставени от топлоизолация.

За постигане на параметрите на стандарта U-стойността (коефициент на топлопреминаване) трябва да е не по-голяма от 0.15 W/m2K. При българските климатични особености, най-често се достига до стойности на U не по-високи от 0.11 W/m2K.


Схема на допустими U-стойности (коефициенти на топлопреминаване) на ограждащите елементи на сградната обвивка

U-стойностите на елементите на ограждащите конструкции се балансират взаимно и заедно с всички останали компоненти на сградата, имащи отношение към енергийното й потребление се залагат в цялостната изчислителна методика за енергийния модел на сградата – PHPP.


Изолация на фасадна стена с минерална вата с прилагането на дървена конструкция с редуциран термомост, Water house, Благоевград


Покривна топлоизолация, Water house, Благоевград


Складиране на минерална вата преди полагането й


Полагане на покривна вата, Плюс-енергийна жилищна сграда, с. Кладница


Макет на фасадна стена лек сандвич панел за пасивна сграда с 30см стъклена вата, Умни къщи, Студио АРХЕ


Макет на фасадна стена на дървена пасивна къща Passive Woodline© Compact, Студио APXE


Суперизолация под фундаментна плоча, Стоматологичен център DUODENТ, Македония


Суперизолация под плоча, Плюс-енергийна сграда в Делта Хил, с. Кладница