Контролирана вентилация и рекуперация

Стандартът за пасивна сграда е непостижим без система за контролирана принудителна вентилация на помещенията. Тя се налага, тъй като при отварянето на прозорците за пресен въздух през студената зима или горещото лято се отчитат огромни загуби на енергия. Това е причината през тези сезони да бъде подаван пресен въздух към всяко помещение и да се отвежда отработения въздух откъм сервизните помещения.

Принципна схема на вентилация

Важно е изхвърляният от сградата въздух да отдаде енергията си на постъпващия в сградата пресен въздух чрез топлообменник (рекуператор) с КПД над 80%. По този начин в помещенията постоянно има чист и пресен въздух. Това допринася за високия комфорт на обитаване на пасивните сгради. Скоростите на подаване на пресен въздух в помещенията са много малки. Невъзможно е да бъдат усетени течения.

Погрешно е схващането, че прозорците на пасивните сгради не се отварят. През меката пролет или есен прозорците могат да бъдат отворени, а вентилационната система да бъде изключена. В този случай се предвиждат различни схеми на естествено проветряване на помещенията. Нощната вентилация през лятото намалява средната денонощна температура в сградата.

Пасивните сгради, поради суперизолацията си, могат да бъдат затоплени или изстудени само посредством вентилационната система, като по този начин се минимизира, а може и напълно да липсва конвенционална отоплителна инсталация. Това води до значителни икономии на капиталовложения. Нещо повече, в някои случаи може да се окаже, че климатизационна система също не е нужна.

Схема: Контролирана вентилационна система на пасивна къща Waterhouse, Благоевград


Рекуператор с 86% възвръщане на енергията, Плюс-енергийна къща в с. Кладница


Въздуховоди от вентилационна система в плюс енергийна къща в с. Кладница


Въздуховоди с шумозаглушители като част от вентилационната система на сградата


Вентилационна решетка за доставяне на пресен въздух в помещенията


Трансферна вентилационна решетка на врата, необходима за осигуряване на правилен въздухообмен


Провеждане на наладка на вентилационната система


Прецизна настройка на въздухообмен на всяка вентилационна решетка по време на наладка


Смяна на филтри в рекуператор


Смяна на филтри в рекуператор