Пасивни архитектурни мерки

Пасивните сгради са наречени по този начин, защото достигат високата степен на енергийна ефективност основно с пасивни средства:

  • Разполагане на сградата на незасенчено място;
  • Ориентация на основния обем на сградата по такъв начин, че южната фасада да бъде с колкото се може по-голяма повърхнина за максимални слънчеви печалби;


Склоновете с южно изложение са за предпочитане


Ориентация на сградата спрямо посоките на света


Глобалната годишна слънчева радиация в kWh/m2 за България


Глобалната годишна слънчева радиация в kWh/m2 за Европа

  • Компактен обем с минимална околна повърхнина;
  • Прозорците на южната фасада преобладават по площ;
  • През топлите месеци не бива да се допуска прегряване на помещенията – задължителна е активна или пасивна външна слънцезащита на остъклените части от фасадата.
  • Формата на сградата е проектирана така, че да позволи на слънцето през зимата естествено да затопли помещенията, а обратно през лятото да не се допусне пряко ослънчаване, за да се избегне проблема с прегряването;
  • Разумното проектиране води до възможността да бъде акумулирана спечелената енергия, колкото се може по-дълго до момента на нейното използване.


Схема слънчеви печалби


Схема засенчване