PHPP (Passive House Planning Package)

За да бъде доказано още в проектна фаза, че една сграда е пасивна, се използва специализиран софтуер за изчисляването на цялостния енергиен модел PHPP.

При контролиране на всички сградни елементи се наблюдава цялостното енергийно потребление и достигането на задължителните за стандарта параметри 15 [kWh/m2] и 120 [kWh/m2] годишно. Това позволява достигането на максимална икономичност на капиталовложенията при проектирането на изолациите в конструкциите, залаганите изисквания към прозорците, вентилационната и електрическата техника.

Още на проектно ниво се избягват редица сериозни бъдещи проблеми като например: прегряването на сградата или на отделни помещения, изследване на степента, до която помещенията на сградата могат да се отопляват от системата за контролирана вентилация, проблеми с ниска влажност на въздуха и др.


Passive House Planning Package (PHPP 2007) – verification sheet на Плюс енергийна жилищна сграда в с. Кладница

PHPP (Passive House Planning Package) е изчислителна методика, създадена специално за проектирането на пасивни сгради. Това е изключително подробен модел на сградната обвивка, в съвкупност със сградната техника. Въвеждат се всички компоненти, които имат отражение върху енергийния модел на сградата. PHPP е продукт и е въведен от Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist, Дармщад, Германия. Към настоящия момент методиката няма аналог.