Passive Woodline© Chestnut

Passive Woodline© Chestnut е третият проект от поредицата за пасивни дървени сглобяеми еднофамилни къщи Passive Woodline©.

Проектът представлява еднофамилна двуетажна пасивна къща. Предназначена е за четеричленно семейство.

Основни принципи, заложени в Passive Woodline© Chestnut
  •     пасивна
  •     сглобяема
  •     висок комфорт
  •     високо качество
  •     ниска цена
  •     строителство за 60 дни
  •     устойчиво строителство
  •     съвременен дизайн
Защо сглобяема?

Стремежът към по-бързо, по-евтино, по-екологично и по-качествено строителство на пасивни сгради по света е дал своя резултат във все по-голямото навлизане на дървени носещи конструкции и префабрицирани строителни елементи.
На родна земя, обаче, към префабрицираното пасивно строителство все още се гледа с недоверие.

Защо висок комфорт?

Основно качество на пасивната къща е комфортното обитаване. Температурата на ограждащите елементи на сградата е близка до температурата на въздуха в помещенията, което води до висок топлинен комфорт. Звуковият комфорт е резултат от по-добрите акустични качества на използваните ограждащи елементи в пасивната къща в сравнение с конвенционалната къща.

Защо високо качество?

Основното предимство на сглобяемото префабрицирано строителство е в предварителното производство на всички конструктивни и неносещи елементи на сградата в заводски условия. По този начин се предотвратяват грешки на строителната площадка. Предварителният процес на производство позволява висококачествена изработка на строителните елементи, което води до прецизно изпълнение на конструкцията и до по-високите естетически качества на сградата.

Защо ниска цена?

Средното оскъпяване на една пасивна сграда спрямо цената на сграда, отговаряща на европейските сградни норми е 5 ÷ 10%. Този процент се редуцира в случаите, в които пасивната сграда е префабрицирана. Себестойността на сградата в тези случаи може спокойно да достигне цени, близки до цената на традиционната сграда, която отговаря на сградните нормативи. При прецизно проектиране и разумно и контролирано строителство намаляването на себестойността на сградата без това да влоши качеството й става реалност.

Защо за няколко месеца?

Сглобяемото префабрицирано строителство, както и липсата на бетонови елементи, които изискват мокър и неекологичен строителен процес, позволяват строителството на обекта да се осъществи реално за няколко месеца.

Защо устойчиво строителство?

В процеса на проектиране на „Passive Woodline© Chestnut” са приложени методи и технологии за удовлетворяване на принципите на устойчиво строителство, които се характеризират в проектиране, строителство и експлоатация на сградите в хармония с природата.

Сглобяемото строителство дава минимален негативен отпечатък върху строителната площадка.

Дървото е екологосъобразен строителен материал, който е високо оценен от методиките на оценяване на устойчивостта на строителните материали. Поради тази причина дървото се използва както като конструкция, така и като неконструктивен елемент във вид на фасадни и покривни панели.

Предвидена е система за събиране на дъждовната вода и използването й за тоалетните казанчета и поливане на дворното пространство. В къщата има проектирана контролирана принудителна вентилация с възстановяване на енергията чрез топлообменник (рекуператор). Използвани са слънчеви колектори за битова гореща вода, енергоспестяващи електродомакински уреди и осветление.

Защо съвременен дизайн?

В представите на повечето хора сглобяемо дървено строителство не е синоним на качество и дизайн. Една от целите на проекта е да разбие негативната нагласа към този вид строителство.

Функционално решение:

Главният вход на къщата е от север. Предвиден е навес за гараж, който може да бъде изпълнен на произволно местоположение според подхода в парцела, но да хармонира с общата естетика на проекта.

Обширна дневна, трапезария и кухненско помещение заемат южната част на първия етаж. От дневната има възможност за излизане на голяма южна тераса. В северната част на първия етаж са разположени антре със стълбище към втория етаж, тоалетна с душ, техническо помещение, килер (склад). Горното ниво на къщата разполага с три спални помещения и баня с кът за мокро помещение. Предвидени са места за вградени гардероби към всяка спалня.

Каталог с подробна информация за обекта и цени на строителството.

Sq. Area: 165 m2
Designer: Студио АРХЕ
Design Team: арх. Георги Николов, арх. Бошко Таков, арх. Силвия Драганова
Investor: Студио АРХЕ