За нас

Студио АРХЕ създава уникални сгради, образци в архитектурата и инженерството, построени с изключително високо качество и неповторим комфорт на обитаване.

Студио АРХЕ е създадено през 2007 г. от арх. Георги Николов с основен предмет на дейност проектиране и последващ мениджмънт на строителството.

Основната цел при създаването му е изкачването до по-високо стъпало в качеството на строителството чрез екологичност и енергийна ефективност, правилна организация и майсторство в строителството, водещи до несравним комфорт и естетика.

След много години присъствие на пазара Студио АРХЕ е вече утвърдено като пионер в страната при прилагането на стандарта „пасивна сграда“ с редица реализирани смели проекти – както за еднофамилни къщи, така и за големи и нежилищни сгради.

Предимствата на Студио АРХЕ, отличаващи го от останалите архитектурни ателиета, са съсредоточени в следните направления:

  • Качествено и детайлно проектиране, включително на „пасивни“ и нулевоенергийни сгради;
  • Мениджмънт по време на строителството;
  • Предвидимост и оптимизация на бюджета на строителството.

Проектиране

Студио АРХЕ предлага задълбочено и висококачествено проектиране с цел достигане на максимална инвестиционна ефективност на строителното начинание. Проектите ни предлагат професионално отношение и завършеност до най-дребния детайл. По този начин осигуряваме изключителен продукт със заложени в него високи технологии и иновационни решения. Проектираме така, че след изготвянето и предаването на проектната документация да можем успешно да осигурим организацията на строителството до завършването на обекта и въвеждането му в експлоатация.

За нас холистичният подход в проектирането дава най-качествени резултати. Затова студиото включва целия екип специалисти още от самото начало на проектирането и поддържа интердисциплинарен модел на работа до завършване на обекта. Проектантите по всички части са с доказана висока професионална квалификация и опит.

Арх. Георги Николов е първият български архитект със сертификат Certified European Passivhaus Designer от Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist, Дармщад, Германия.

Мениджмънт по време на строителството

Студио АРХЕ предлага услугата „Ръководител проект” до въвеждането на обекта в експлоатация. По този начин поема основните организационни функции по време на строителството:

  • изготвя подробен план-график на обекта и контролира спазването му,
  • провежда тръжните процедури и участва заедно с клиента в избора на строителни фирми,
  • координира дейността на подизпълнителите,
  • упражнява ежедневен надзор,
  • носи отговорност до приключване на строежа.

Практиката показва, че за постигане на качествени резултати при изпълнението на строеж в съответствие с проекта, всеки обект трябва да има силен ръководител. В работата си Студио АРХЕ се е доказало като добър проектов ръководител и организатор на строителството.

Предвидимост и оптимизация на бюджета на строителството

Всеки инвеститор в строителството трябва да разполага с възможността да планира сигурно бюджета на сградата и да го контролира стриктно през целия процес – от първите стъпки на проектирането до успешната реализация. Ние можем да предложим своя богат опит и знания за ценовите нива в строителството. Благодарение на натрупания опит на проектов мениджър на редица построени обекти, АРХЕ може да проектира и бюджетира едновременно, като по този начин отговори най-точно на заданието на клиента, и едновременно с това да не надхвърли желаната стойност на обекта. Оптимизацията на бюджета на строителството, без да се правят компромиси с качеството, е онази предпоставка, която води до успешна реализация без непредвидени разходи.