Процес на работа

За да се стигне до построяването на качествена сграда е необходимо да се спазят всичките основни стъпки в процеса на работа. Постарахме се да ги опишем накратко, за да споделим нашето виждане за добра практика в строителството и да намерим добро разбиране в лицето на бъдещите ни клиенти, така че заедно да осигурим правилната организация на строителството – такава, че нашите обекти да бъдат възможни, достъпни и – най-важното – изпълнени с високо качество. Пропускане на част от стъпките или последователността им води до влошаване на качествата на сградата, които в крайна сметка могат да са много далеч от очакванията на клиента.