Избягване на термомостовете

В една пасивна сграда максимално се избягват енергийните пробиви във външната обвивка на сградата – термомостовете, които при конвенционалните сгради са чести и многобройни.


Пълно изследване на десетки детайли за установяване и редуциране на термомостове, Water house, Благоевград


Снимка с термографска камера, показваща серия термомостове


Пасивна сграда (вдясно) в сравнение със стара сграда (в дъното) на снимка с термографска камера


Локализиране на термо мостове в ограждащата конструкция с термографска камера


Анализ на термомоста при дървен прозорец в детайл