Проектиране и цялостно изпълнение на дървени конструкции

Дървена носеща конструкция на Еднофамилна къща Михелфеледер, Мюнхен

Дървените конструкции са носител на прецизност, екологичност, високо качество и ниска цена. Тези качества се гарантират при условие, че дървените конструкции са професионално проектирани и изпълнени с безупречно качество.

С успешното завършване през последните години на редица проекти със значително завишени изисквания към дървената конструкция, ние натрупахме знания и опит, с които малко наши конкуренти могат да се представят в тази област. Строителството с масивна дървесина изисква познания за световните достижения и практики, задълбоченост и прецизност при проектирането и накрая качествено изпълнение. Ние можем да осигурим тези важни предпоставки и да ги обединим в предоставянето на пълен инженеринг в модерно строителство с дървесина:

Познания за световните достижения и практики

В България липсват задълбочени познания за дървените конструкции, както и традиции в обучението за проектирането и изпълнението им в строителните университети. Ето защо ние черпим опит от нашите колеги и партньори от западна Европа и Америка, които са достигнали до съвършенство в изграждането на оптимизирани инженерни конструкции с изключителна дълготрайност, надеждност, естетика и ниска цена.

Прецизно проектиране на дървени конструкции

В България няма достатъчно натрупани традиции в строителството с дървесина въпреки, че българските гори изобилстват с подходящ за конструкция материал, естествения прираст на които надхвърля многократно потреблението му. Това е истински възобновяема суровина. Дървесината в България се ползва много ограничено и непрофесионално в строителството, най-вече за евтин кофраж. Малко са доставчиците на качествена конструктивна дървесина както и професионалистите, които имат опита за работа с инженерни дървени конструкции на нивото на колегите ни от западна Европа и Америка, където тази индустрия процъфтява от десетилетия. Ние от АРХЕ разполагаме с архитектурния опит и със специализирани инженер-конструктори, които могат да създадат моделите на модерни и устойчиви дървени конструкции, с прилагане на най-съвременния световен опит, а също и с оптимизиране до минимум на инвестиционните разходи, достигайки нива аналогични или по-добри от тези на монолитните стоманобетонни конструкции.

Качествено изпълнение

За построяването на един иновативен проект за инженерна дървена конструкция са нужни специализирани дърводелци, които познават свойствата на дървесината, методите за работа с нея, разполагат с опит и с нужните машини. За съжаление нашата страна не изобилства с такива, но ние имаме честта да сме в екип с малкото професионалисти, с най-добрите от тях. Зад гърба си имаме реализирани едни от най-предизвикателните и качествени дървени конструкции, правени у нас и то от местни фирми и на приемлива цена. Започвайки от добива, фасонирането, сушенето, импрегнацията, преминавайки през прецизния разкрой и влагането на елементите в конструкцията чрез модерни скрепителни средства ние затваряме кръга от професионалисти с опит и амбиция.

Нашият екип може да реализира с безупречно качество вашата дървена конструкция, независимо от нейния вид,  функционалност и сложност на заданието в кратки срокове и на ниска цена.