11 въпроса, които клиентът да зададе на архитекта преди да му възложи проектирането

Ако на някой от въпросите отговорът клони към отговор „а“, следва да се замислите сериозно дали да не потърсите по-подходящ за работата.

1. Бихте ли проектирал нещо в разрез с някои от следните: разбиранията си за добра архитектура, съвестта си, добрата практика в строителството, действащите норми?

a. Да, след като за това ми се плаща.
b. Понякога се налага, няма как.
c. Не, това е пагубно за професията и за качествата на проекта. А последното не е в интерес на клиента.

2. Кои са проектните фази, които обичайно разработвате?

a. Идеен и технически проект за разрешение за строеж. Строи се на база техническия проект.
b. Идеен проект, технически проект за разрешение за строеж и работен проект за нуждите на строителството.

3. Колко детайла и монтажни плана обикновено съдържа вашия работен проект?

a. Между 1 и 5
b. Между 5 и 20
c. Над 50

4. Знаете ли подробно колко струват нещата, които проектирате?

a. Не – това не е тема, с която се занимават проектантите.
b. Да, в подробности.

5. Кога обикновено клиентът ви научава каква ще е общата стойност на инвестицията му?

a. Когато проектът бъде офериран от строителите, след като е напълно завършен.
b. Още на етап идеен проект.

6. Колко пъти обичайно посещавате обекта за цялото време на строителството?

a. Между 1 и 5 пъти.
b. Между 5 и 20 пъти.
c. Над 50 пъти.

7. Можете ли да организирате и да ръководите строителството на проектирания от вас обект?

a. Не мога, това не е ангажимент на архитекта.
b. Да, до пълна готовност.

8. Обикновено получавате ли комисиони от доставчиците на строителни материали и от строителите?

a. Да, това е нормално.
b. Случва се понякога.
c. Не, това е нередно, защото изкривява отношенията в строителството и представлява конфликт на интереси.

9. Правите ли изследване на засенчването на проектирания обект от околни сгради, дървета и други обекти?

a. Не, това не е нужно предвид наличните модерни технологии за постигане на комфорт.
b. Да, това е една от първите ни стъпки.

10. Колко време ви е нужно, за да завършите проект за пасивна сграда?

a. Максимум 60 дни.
b. Над 120 дни, зависи от сложността на заданието. За по-кратко време проект за пасивна сграда не може да се подготви.

11. Вашите проекти точно ли се изпълняват или по време на строителството възникват промени, за които не сте уведомен и с които в последствие се оказва, че не сте съгласен?

a. Често пъти по време на строителството, в мое отсъствие, строителят прави промени в крачка, които в повечето случаи влошават качествата на сградата.
b. Нашите проекти се изпълняват без отклонения, защото се грижим да убедим клиента си, че неспазването на проекта не е в негов интерес.

Ето и нашите отговори на тези въпроси:

1_c;
2_b;
3_c;
4_b;
5_b;
6_c;
7_b;
8_c;
9_b;
10_b;
11_b