Предимства на пасивните сгради

Какви са предимствата на пасивните сгради?

  • Обитателите на пасивните сгради се радват винаги на топлинен и звуков комфорт. Температурата на ограждащите конструкции, включително на остъклените части, е различна с не повече от 2 градуса от температурата на помещенията;


Температури на ограждащите конструкции в стара сграда при външна температура -10°C

Температури на ограждащите конструкции в пасивна сграда при външна температура -10°C

 

  • С използването на систeма за контролирана вентилация в помещенията въздухът е винаги чист и пресен. Стойностите на CO2 са винаги под максимално допустимите;
  • Пресният въздух, който се подава в помещенията се филтрира. Проблемът с дискомфорта, причинен от навлизането на шум и прах по време на вентилацията не стои. Хората, които страдат от алергии, причинени от полени се чувстват изключително добре в пасивните сгради;
  • Минималните енергийни разходи, водят до значителни спестявания на средства. При очаквания ръст на цените на енергоносителите пасивният стандарт ще става все по-примамлив, в един бъдещ момент – неизбежен;
  • Енергийната независимост няма цена;
  • Материалите, съставящи сградната обвивка са с голяма устойчивост и дълготрайност;
  • Не се налагат ремонти и преустройства причинени от кондензиране на влага и появата на плесени;
  • Пасивните сгради имат много висока остатъчна стойност след като изтече периода на възвръщане на първоначалните капиталовложения нужни за строителството.