Прозорци за пасивни сгради

Прозорците на сградата са компонентите на външната обвивка с най-лоши топлоизолационни качества.


Профили на прозорци и окачени фасади с троен стъклопакет, специализирани за пасивни сгради и сертифицирани от Passivhaus Institut (PHI)

Стремежът е да предвидим колкото се може повече прозорци по южната фасада за най-големи слънчеви печалби, но в равновесие със загубите, които отчитаме от топлопреминаване през остъклените части. Ето защо трябва да се обръща специално внимание на избора на прозоречни системи.


Сертификат за прозорец за пасивни сгради, издаден от Passivhaus Institut, Дармщат (PHI)

Изисквания към прозоречните системи

  • Използват се висококачествени прозорци с троен стъклопакет;
  • Общата U-стойност за целия прозорец не трябва да надвишава 0.8 W/m2K;
  • G-стойността на двукамерните (тройни) стъклопакети за предпочитане е около и над 50%.


Плюс-енергийна къща в с. Кладница


Окачена остъклена фасада, Плюс-енергийна сграда, Делта Хил, с. Кладница


Южни прозорци с външна слънцезащита, Пасивна къща в с. Лозен


Прозори на пасивна къща, Мюнхен, Студио APXE


Южни прозорци на пасивна жилищна сграда


Южни прозорци на пасивна къща, Лозен, Студио АРХЕ


Южни прозорци на пасивна къща, Лозен, Студио АРХЕ


Дървена дограма за пасивни сгради, Еднофамилна къща, Лозен


Профил на специална сертифицирана от PHI врата за пасивни сгради


Уплътняване на прозорец за пасивна къща преди монтаж, Благоевград


Дървени прозорци за пасивна къща с троен стъклопакет, Еднофамилна къща Михелфелдер, Мюнхен