Еднофамилна пасивна къща Михелфелдер, Мюнхен

В спокойното и живописно предградие Гаутинг, разположено в югозападна посока от Мюнхен, в непосредствена близост до река Верм, се намира теренът за къщата на семейство Михелфелдер.

На югоизток теренът граничи с главната улица, а на северозапад – с реката, която го отделя от стария градски парк. Имотът е разположен в извънградска среда с ниско интензивно застрояване.

Къща Михелфелдер е пасивна едноетажна къща с полувкопан сутерен. Предназначена е за двучленно семейство.

Силно наклоненият терен оказва влияние върху формообразуването на къщата. Сутеренът е вкопан от към улицата, а от към реката излиза на широка тераса на терена. В двора е предвидено малко изкуствено екологично езеро (Schwimmteich) между терасата на терена и реката.

На нивото на приземния етаж къщата се състои от два обема – основен жилищен обем и гараж към улицата, които са функционално свързани помежду си с преддверие. Жилищният обем е конзолно издаден над сутерена към реката и двора, като по този начин къщата се обръща към дворното пространство и околната зеленина, спирайки шума от уличния трафик и директната визуална връзка с него.

Сутеренният етаж е изграден от стоманобетонна конструкция, като в него намират място студио с директна връзка с двора, сауна, баня, перално със сушилно и техническо помещение.

Приземният етаж на къщата е с дървена носеща конструкция и дървени фасадни и преградни стени, които са изградени по сглобяема, префабрицирана технология. Той се състои от обширно еднопространствено помещение с дневна, трапезария и кухня. На същото ниво е организирана спалнята с предвидени към нея тераса, извисяваща се над двора, баня и дрешник.

Съчетанието от два типа конструкция придава неповторим характер на къщата.

И двата етажа на къщата участват в отопляемия обем и в енергийния модел, калкулиран в PHPP. Изчислените стойности на енергийните нужди на къщата са:

  • Специфичната нужда за отопление: 14.7 kWh/m2 годишно;
  • Нуждата от първична енергия за всички нужди: 86 kWh/m2  годишно.

Сградата е в процес на строителство.

Sq. Area: 380 m2
Designer: Студио АРХЕ ЕООД
Design Team: арх. Георги Николов, арх. Бошко Таков
Investor: Михелфелдер
Construction: БГ Хаус, Шлос, Лохнер