Къща „Екатерина“ с компоненти на пасивна къща

Студио АРХЕ преработва съществуващ проект на къща Екатерина, разработен от Дизайн Студио – арх. Стойчо Манов, като разработва нова концепция и документация в работна фаза за ретрофит; проектира и ръководи строителството по време на изпълнение с цел достигането на максимален комфорт на обитаване, прилагане на компоненти за пасивна къща и възможно най-високо ниво на енергийна ефективност.

Къщата разполага със суперизолирана сградна обвивка с дебелини на изолациите над 30см, прозорци за пасивна къща със специални тройни стъклопакети със сертификат от PHI, въздухоплътна външна обвивка – тествана с Blowerdoor тест, вентилационна система с рекуператор и др. Заради недобра ориентация, некомпактен обем и редица неизбежни термомостове от предишния проект, които не могат да бъдат преодоляни, къщата отговаря на понятието нискоенергийна сграда. Данни от PHPP: годишна енергия за отопление след прилагане на всички мерки и компоненти за пасивна къща – 30 kWh/m2a; първична енергия за всички нужди – 86 kWh/m2a.

Къщата е успешно построена.

Sq. Area: 300 m2
Designer: Студио АРХЕ ЕООД
Design Team: арх. Г. Николов, к.арх. С. Драганова, арх. Б. Таков, инж. З. Божилов, инж. А. Канева, инж. К. Тодоров
Investor: Частно лице