Разрешение за строеж получи сградата на Александра Аудио. Започваме организация на строителството

Разрешение за строеж получи сградата на Александра Аудио. Започваме организация на строителството

На 23.01.2015 беше получено разрешението за строеж на аднимистративната сграда за звукозаписни студия на Александра Аудио ЕООД. С това официално беше даден старта на подготовката за строителството на обекта. В едно с проектирането във фаза „Работен проект“, Студио АРХЕ започна организацията на строителния процес и процедурата по избор на строители и доставчици за обекта. По време на строителните работи студиото ще бъде главен проект мениджър и ще осигури качество, бързина и спазване на поетите ангажименти, както и стриктно спазване на проекта и предвидения бюджет.

Строителната площадка предстои да бъде открита през пролетта на 2015 г., а пълно завършване на строителството се очаква в рамките на 18 месеца след началото.