Плюс енергийна жилищна сграда в Делта Хил, Кладница

Семейната пасивна къща е разположена в селище Делта Хил, близо до с. Кладница, южните зелени склонове на Витоша в красива природна местност.

Напредъкът и натрупаният опит от екипа на Студио АРХЕ допринесоха за най-значителния ни успех до сега. Предизвикателство беше да впишем успешно тази едроплощна едноетажна постройка в зеления околен пейзаж, без да изглежда чужда и излишна там.

Отделихме гаража с обслужващите помещения от жилищната част като обеми и конструкция. Това реши много технологични и енергийни проблеми с термомостовете по външната повърхнина. Обемът на гаража е на нивото на улицата, вкопан в скалата, а къщата е частично над него, стъпила на широко.

Сградата е изпълнена с лека екологична конструкция. Само фундаментите, носещите рамки и покрива на гаража са от стоманобетон. Всичко останало е проектирано с леки стоманени и дървени конструкции. Това олекотява в пъти теглото на конструкцията, редуцира и бюджета. Дървени перголи с вградена слънцезащита от ламинирани дървени греди и колони оформят външния облик и елементи на архитектурната обвивка.

Къщата е проектирана по стандарта Passivhaus. Енергийните й параметри, измерени в PHPP са следните:

  • Специфичната нужда от енергия за отопление е 12 kWh/m2 годишно;
  • Нуждата от първична енергия за всички нужди е 38 kWh/m2 годишно. Това е значително по-ниска стойност от максимално допустимите за една пасивна къща 120 kWh/m2 годишно. Постигнахме го чрез заменянето на топлоизточника с такъв на биомаса, което е още един принос в екологичността на сградата, заради намаляването на коефициента за първична енергия.
  • Отлична въздухонепроницаемост с резултат от Blower door тест n50: 0.13 h-1 на предварителния и 0.19 h-1 на окончателния тест. (Проектирани са стотици детайли по време на строителството, за да получим задоволителен резултат на Blowerdoor теста под допустимия за всяка пасивна къща 0.6 h-1).
  • Къщата няма нужда от климатизация през лятото.

Как постигаме тези резултати в проекта? Чрез чудесна изолация, оптимизиран компактен обем и внимателен баланс на остъкляването, с изчисления с PHPP, слънцезащита, изключително малко или никакви термомостове, иновативна електро система и осветление и не на последно място – вентилационна система с рекуперация с много добри характеристики.

Къщата генерира повече енергия, от колкото консумира годишно. Това я прави не просто пасивна, а плюсово енергийна сграда. Това е възможно чрез инсталираните на покрива 12.25 kWp фотоволтаични панели. Те зареждат акумулаторната станция на бекъп системата на къщата, която позволява генерираната енергия да бъде използвана ежедневно в домакинството, а излишъкът през летните месеци да бъде изпращан по електрическата мрежа. Отделно са предвидени 12 бр. слънчеви колектори за гореща вода, които имат основната функция да отопляват басейна през лятото, а през зимата допълнително подпомагат отоплителната система.

Строителната стойност за самата сграда възлиза на 953 €/м2, което е поредният ни успех, имайки предвид високото качество на залаганите в проекта материали и системи, както и многобройните висок клас екстри. В процеса на строителство допълнително оптимизирахме и намалихме цената чрез добра организация на процесите. Допълнителните капиталовложения за достигане на стандарта пасивна къща изчислихме на общо 5,93% от общата стойност на сградата, а по-нататък разходите за достигане на плюс-енергиен баланс 9,24% от общата стойност на сградата.

Какво постигнахме? – Една красива и удобна къща, която носи на обитателите си всеки ден радост и уют, чист и свеж въздух вътре, безпроблемна, много евтина и лесна експлоатация. Сигурен и истински комфортен дом според най-напредничавите световни екологични стандарти.

Виж проекта на архитектурната платформа Arhitizer.

Прочети публикация в Designboom.

Прочети публикация в Gizmag.

Прочети публикация в Habitat.

Плюс Енергийната къща в Кладница получава награда Isover Energy Efficiency The Best of Awards (www.isover-eea.com).

Разгледайте комикс за работата ни и за това, как реализираме качествени енергоефективни сгради.

Прочети повече за проведения на 01.02.2013 Blower door test.

Sq. Area: 970 m2
Designer: Студио АРХЕ ЕООД
Design Team: арх. Г. Николов (водещ архитект), арх. Б. Таков, арх. С. Драганова
Investor: Частно лице
Проект мениджър: Студио АРХЕ ЕООД
Стр. фирми: К В Инженеринг, Шлос, Ен Джи Технолоджи, АБЮ Инженеринг, Бултерм, Мухарски, Ди Ес Ви, Ситибилд студио, Филкаб, Аркада 22 и мн. други;
Снимки: Студио АРХЕ и Мисирков/Богданов