Пасивна къща в Лозеница, Сандански

Студио АРХЕ проектира дървена средиземноморска архитектура в най-слънчевия район на България. Съседното до гр. Мелник село Лозеница е разположено сред живописни хълмове,  пясъчни пирамиди и обширни лозя. Там ще бъде построен най-новия обект на студиото. В него ще бъдат приложени нашите умения да строим изцяло с дърво и изключително с природни конструктивни и изолационни материали, по стандарта пасивна къща, с прилагане на съвременни иновативни стратегии и технологии за енергийна независимост.

По задание на клиентите ни проектирахме две къщи в традиционен средиземноморски стил, в общ парцел с площ от 6 дка, изцяло с дървена конструкция. Клиентът ни ги нарече къща Лозеница и къща Седона. Къща Лозеница е по-голямата от двете, с площ от 410 м2, по стандарт пасивна къща. Къща Седона е за сезонно обитаване от гости, с площ от 53 м2. Двете къщи са свободно разположени в парцела и с поглед към малък плувен басейн със свободна форма.

Това е един от най-мащабните проекти за дървено строителство с префабрицирани в заводски условия едро-размерни панели в България. За пореден път АРХЕ демонстрира, че строителството с дървена носеща конструкция не отстъпва пред традиционното, достъпно е, изпълнимо и възможно в България, при това изградено от български компании.

Дървените къщи у нас до сега са били асоциирани основно с бунгала и бараки. Ранното социалистическо производство е именно на такива постройки. От тогава са спомените на повечето ни сънародници, които поради тази причина и до сега считат, че дървените сгради са подходящи единствено за двуседмична ваканция на море или планина – следващата степен на подслон след палатката. Българите не ги разглеждат като подходящи за дългосрочна сериозна инвестиция и не си представят бъдещия си дом като дървена къща. Реалностите днес в масовото предлагане на дървени къщи в България не са много по-различни от отдавна остарялата соц концепция за дървените бараки. Причината според нас е, че много от производителите на дървени сгради са непрофесионалисти в строителството, без съответното образование, притежават само някои елементарни технологични представи и не познават тенденциите и техническите параметри на сградите от дърво във водещите страни в Европа. Представата за барака трудно ще отстъпи назад, при положение, че масово у нас продължават да строят къщи тип „бунгала“ с много тънки стени и покриви, с недостатъчна топлинна и акустична изолация, не се прилагат мембрани за контрол на паро-преминаването през конструкциите, а сградната физика изобщо не се изследва и проектира. Масово построените дървени къщи в България дори не могат да покрият минималните български норми и стандарти за комфорт и енергийна ефективност, но пък често се предлагат в интернет страниците на производителите като ниско-енергийни и дори като пасивни сгради. Няма почти никакъв контрол върху този тип строителство. Клиентите също сами не разбират от строителство и са готови да приемат всичко, стига да изглежда относително добре. Всичко това води до напълно погрешни представи на потенциалните бъдещи потребители, до затвърждаване на представите за барака и до изкривяване на търсенето при недвижимите имоти. Ако се търсят дървени къщи, то е защото погрешно се счита, че те следва да са много по-евтини.

Рядкост са, но има и добре информирани клиенти, които разбират предимствата на добре проектираната и изпълнена дървена къща, с достатъчни изолации, акустика, пожарозащита, устойчивост и дълготрайност. Точно такъв е случаят с нашите клиенти, които предстои през 2016 г. да реализират тези обекти сред прекрасната природа и дадености на санданското село Лозеница. Според нас строителството с дърво по стандарта пасивна къща е с неизмерими качества както и e изключително добра инвестиция, защото само тогава сградата може да осигури спазване на нормите в строителството, истински комфорт, здравословна среда на обитаване и дълговечност едновременно. Не е по-евтино от традиционното монолитно строителство, но не е и по-скъпо. За сметка на това е по-екологично, строи се по-бързо и ефективно и е прецизно в размерите и линиите си за разлика от традиционното. Вярваме, че с няколко реализирани в България пасивни дървени къщи ще променим завинаги представите на българина за строителството от дърво.

 

Обектът е построен и е във финалната си фаза на тестване и пуск в експлоатация.

Sq. Area: 470
Designer: Студио АРХЕ
Design Team: арх. Георги Николов, арх. Бошко Таков
Investor: „Тученица“ ЕООД
Организация и търг преди строителството: Студио АРХЕ