Пасивна къща в Свети Митър, Лозен, София

Проектът е за екологична пасивна къща естествено сливаща се с околната природна среда, в която е проектирана – подножието на Лозенска планина, в с. Лозен, на 15 км от София.

Функционално къщата е организирана по следния начин: на приземния етаж е основно зона ден, а на второ ниво – зона нощ. Комфортното обитаване се допълва от голям гараж и просторна южна тераса по терена, разположена по продължението на цялата дневна и в директна връзка с нея.

На запад тя завършва в един от най-характерните елементи, формиращи образа на сградата, а в същото време и най-живописното кътче за обитателите й – „огнището”, представено като семейно покрито барбекю с място за сядане, издигащо се високо над терена. То предлага както уединение, така и великолепна гледка към заобикалящата го природа.

Един от водещите принципи при проектирането на пасивна къща е компактният обем. С отделянето на допълващите функции от основния обем и третирането им в съзвучие с него, къщата придобива по-малък мащаб, вписвайки се и в сложния релеф на околната среда.

Силно изразеният двускатен покрив, характерен за планинските къщи, оформя до голяма степен образа на сградата.

Имахме за цел да оптимизираме енергийната ефективност на къщата, доближавайки я до нулево енергийна сграда. За това използвахме южния скатен покрив, за да разположим фотоволтаични панели и колектори за битова гореща вода.

Енергийната равносметка, калкулирана в PHPP, вследствие на взетите мерки (подходящи изолации, избягване на термомостове, ориентацията на къщата и др.), е следната:

  • Специфичната нужда за отопление: 14.8 kWh/m2 годишно;
  • Нуждата от първична енергия за всички нужди: 53 kWh/m2 годишно;
  • Произведена енергия от фотоволтаичната система: 29 kWh/m2 годишно;
  • Резултат от тест за въздухонепроницаемост n50 (Blower door тест): 0.27 h-1 (при допустим задължителен резултат за всяка пасивна къща не повече от 0.6 h-1).

Чрез съвременна интерпретация на традиционни строителни похвати и технологии, както и чрез използването на естествени материали, като дърво и камък, проектът успява да предаде духа на мястото и принадлежността си към него.

Построяването на семейната къща в с. Лозен е поредния успех на Студио АРХЕ, не само като автор на проекта, но и като проект мениджър през целия период на строителството. Успешно проведеният Blower door тест на къщата с резултат от такъв порядък (0.27 h-1) е забележителен за пасивни сгради с лека конструкция и е предпоставка за още по-ниски от проектните експлоатационни разходи и гарант за качествената и прецизна работа на всички изпълнители.

Допълнителните инвестиционни разходи за постигането на стандарта „пасивна къща“ изчислихме на 9,08% в сравнение със сграда, отговаряща на действащите в момента норми за проектиране, изпълнена с качествени материали и системи.

Виж реализираната пасивна къща в село Лозен на архитектурната платформа Architizer.

Разгледайте комикс за работата ни и за това, как реализираме качествени енергоефективни сгради.

Sq. Area: 333
Designer: Студио АРХЕ
Design Team: арх. Г. Николов, арх. Б. Таков
Инвеститор: Частно лице
Проект мениджър: Студио АРХЕ
Строител: Мират груп ООД