Енергия в плюс

С помощта на изградени и тествани фотоволтаични покривни централи, две пасивни къщи в покрайнините на София стават почти енергийно независими. И двете сгради са по проект на Студио АРХЕ и са построени под ръководството на архитектурното ателие, което е и проект-мениджър на целия строителен процес. Къщата в с. Кладница, близо до Перник, дори надгражда стандарта пасивна къща към плюс-енергийна сграда.

Фотоволтаична централа от 12 панела с 3 kWp обща мощност, Пасивна къща в с. Лозен, Студио АРХЕ

С изграждането на 12 фотоволтаични панела с 3 kWp обща инсталирана мощност, къщата в с. Лозен ще произвежда около 29 kWh/m2 енергия годишно. Това количество ще редуцира почти две трети от общата енергийна нужда на домакинството, която се равнява на 53 kWh/m2 годишно.

Пасивна къща в с. Лозен
Техническо обoрудване на фотоволтаична централа, Пасивна къща в с. Лозен

 

Фотоволтаична централа от 50 панела с 12,25 kWp обща мощност, Пасивна жилищна сграда в с. Кладница, Студио АPXE

Изградената фотоволтаична система на къщата в Кладница се състои от 50 панела с 12,25 kWp обща инсталирана мощност. Централата ще осигурява необходимата енергия, от която сградата има нужда, а именно 38 kWh/m2 годишно за всички нужди на сградата – отопление и охлаждане, топла вода, осветление, домакински уреди. Фотоволтаичната централа работи на принципа на „back-up” система. Генерираната енергия от 52 kWh/m2 годишно се складира в батерии, като излишъкът от произведената енергия ще бъде продаван на електроразпределителното дружество.

Освен всички безспорни практически ползи на системата, фотоволтаичните модули имат важен принос за оформянето на архитектурния образ на сградата, вписвайки се почти незабележимо към южния покрив на пасивната къща.

Плюс енергийна жилищна сграда, с. Кладница
Централа със складиране на енергията в батерии, Плюс енергийна жилищна сграда, с. Кладница