Tри нулевоенергийни жилищни сгради в Беломорски, Пловдив

Студио APXE проектира комплекс от три типови нетно нулевоенергийни къщи на базата на стандарта пасивна сграда в кв. Беломорски, Пловдив. Всяка от къщите е самостоятелна свободно стояща еднофамилна жилищна сграда.

Всяка от къщите е разположена така, че да има оптимално голям южен двор, като всички жилищни помещения са с южно изложение и гледка към двора. Отделянето на неотопляемите помещения и дейностите на открито (BBQ, лятна кухня) и обединяването им в общ едноетажен обем допринесе за визуалното отделяне на всеки двор от съседния. По този начин къщите осигуряват необходимото уединение на всяко отделно домакинство в комплекса. Жилищната част на сградата е двуетажен обем, който завършва с двускатен покрив, на южния скат на който е инсталирана фотоволтаична система.

Целта на проекта е постигане на нетно нулевоенергийно потребление на целия комплекс и на всяка къща по отделно. За да е една къща нулевоенергийна на годишна база, то общата енергийна нужда на къщата, включваща енергия за отопление, охлаждане, електричество от домакински уреди и др., трябва да е равна на произведената енергия. В нашия случай, минимизирахме енергопотреблението като приложихме изискванията на стандарта пасивна сграда и оптимизирахме електричеството от домакински уреди. В същото време, проектирахме фотоволтаична система, която да произвежда толкова енергия, колкото е общата енергийна нужда на къщата на годишна база.

Акцент към всяка къща е зеленото дърво над главния вход, короната на което пробива покривната равнина и излиза над нея. Цветът, участващ в хоризонталната обшивка по приземния етаж и оцветяването на стъклените парапети различава всяка къща от останалите две.

На първия етаж от жилищната част на сградата са разположени входно антре, дневна, кухня с трапезария, тоалетна. Стълба води до втория етаж, където се помещават родителска спалня със самостоятелна баня и дрешник, две детски стаи с общи баня и дрешник. На същото ниво се намира перално помещение със сушилно. В подпокривното пространство на къщите е организирано техническо помещение.

Енергийните нужди, постигнати чрез проектиране и изчисление в PHPP, за всяка къща са:

  • Специфичната нужда за отопление е 12 kWh/m2 годишно;
  • Нуждата от първична енергия за всички нужди е 87 kWh/mгодишно;

Произведена енергия от фотоволтаичната система: 96 kWh/mгодишно.

Sq. Area: 831
Designer: Студио АРХЕ
Design Team: арх. Г. Николов, арх. Б. Таков, арх. С. Драганова
Investor: „Екоенерджи 2005“ ЕООД