Звукозаписни студия на Александра Аудио, София

Новата сграда на Александра Аудио ще бъде най-съвременният, енергийно ефективен и екологичен комплекс за цифрови аудио записи в България. За целите на звукозаписната дейност сградата ще отговаря на най-високите стандарти за акустичен комфорт, едновременно с прилагането на концепцията на пасивната сграда.

Сградата няма подземен етаж. Такъв не се налага за целите на паркирането в парцела. С елиминирането на подземното строителство се намаляват изкопните работи, опростява се решението на подземните хидроизолации, редуцират се стоманобетоновите работи под нивото на терена. По този начин се ограничават инвестиционните разходи.

На приземния етаж сградата разполага с отворен паркинг за 13 автомобила. Тук е главният вход на сградата, фоайе с рецепция и технически помещения.

На двата основни етажа се намират звукозаписните помещения. Сградата разполага с няколко групи от звукозаписни кабини в комбинация с апаратна за режисьор и тонрежисьор. В допълнение са серия смесителни и монтажни кабини. Залата по стандартите на лаборатории Dolby ще е най-високо технологично оборудваната подобна на целия полуостров. По етажите са разположени административни, технически и обслужващи помещения, които ще осигурят комфортна работа с най-високо качество на продукцията.

За нуждите на цифровите записи са приложени разнообразни съвременни системи за звуко-изолация, неразпространение на въздушен и ударен шум, контрол на реверберационните процеси, плаващи настилки, специализирани мембранни многослойни стени, масивни зидове от плътни керамични тухли с мазилка и много други методи за постигане на необходимите параметри на акустична среда за звукозаписната дейност на Александра Аудио.

Приложена е цялостна стратегия за намаляване на консумацията на енергия и постигане на най-висок комфорт в сградата. Тази стратегия се основава на стандарта пасивна къща в комбинация със залагането на високо ефективна съвременна звукозаписна апаратура. Специално внимание към ограничаване на термомостовете в комбинация с прилагането на качествени системи за топлинна и акустична изолация, дървено-алуминиеви прозорци за пасивна къща със специален детайл на монтаж, перфектна въздухоплътност и Blowerdoor тест, както и система за вентилация с параметрите на пасивна къща. Охлаждането на сградата ще бъде постигнато чрез free cooling охладителна машина, с пасивни вътрешни охладители и без използването на конвенционални конвектори.

Фасадите ще бъдат обшити с вентилируема фасадна обшивка с фиброциментови плоскости, а покривният етаж с обшивка от титанцинкова ламарина.

На 23.01.2015 беше получено разрешението за строеж на сградата. С това официално беше даден старта на подготовката за строителството на обекта. В едно с проектирането във фаза „Работен проект“, Студио АРХЕ започна организацията на строителния процес и процедурата по избор на строители и доставчици за обекта. По време на строителните работи студиото ще бъде главен проект мениджър и ще осигури качество, бързина и спазване на поетите ангажименти, както и стриктно спазване на проекта и предвидения бюджет.

Строителната площадка е открита през пролетта на 2015 г., а пълно завършване на строителството се очаква в рамките на 18 месеца след началото.

Sq. Area: 1300 m2
Designer: Студио АРХЕ
Design Team: арх. Георги Николов, арх. Бошко Таков
Investor: Александра Аудио ЕООД