Пасивна къща Панайотови, Пловдив

Съвременен дизайн, съчетан с естествени материали като камък и дърво, формират образа на една модерна приветлива къща, каквато е пасивната къща на семейство Панайотови.

Обектът е разположен в южните покрайнини на Пловдив, в новия жилищен квартал „Беломорски“, който е характерен със своя равнинен терен и ветровит климат.

Проектът ни провокира с, на пръв поглед, пълната свобода на проектиране, в следствие от равнинността на терена и слабото околно застрояване.

Изхождайки от принципите на пасивната къща от началото на проектирането, отделихме обема на неотопляемия гараж от обема на къщата, като най-логичната връзка между двата обема беше преддверието.

Втората стъпка беше разположението на къщата и намирането на автомобилния и пешеходния подход. Наличието на огромен орех, който искахме да запазим, както и необходимостта от незасенчена южна фасада и близост на гаража до улицата, формираха централното разположение на къщата в парцела.

За да осигурим възможно най-лесен автомобилен подход, ротирахме обема на гаража към улицата, което засили форменото отделяне на двата обема.

Изискванията на инвеститора за просторна и светла дневна с висок таван, източна тераса с BBQ и лятна кухня и вход под дълбока стреха доведоха до решението да обединим всички необходими функции под един покрив. Така и направихме – проектирахме покрив, който подслони различните функции на сградата и тъй като всяка функционална група помещения изискваше различна височина, резултатът беше голям двускатен покрив с наклон към най-ниските помещения (едноетажния гараж на северoзапад и терасата на терена на изток). Едно от изискванията на инвеститора беше оптималното генериране на енергия от слънцето. Използвахме югоизточния покрив, за да разположим фотоволтаични панели. Различието на южния наклон на фотоволтаичните панели и югоизточния наклон на покривната равнина доведе до възприемането на PV панелите като отворени „хриле“.

Пешеходният подход към сградата се осъществява от североизток чрез преминаване през неотопляемо преддверие. Подходът е маркиран от вълнообразна стена по неговото протежение, която също навлиза в обема на преддверието, подсказвайки мястото на главния вход. От своя страна преддверието е светло и просторно помещение, с високи витрини и възможност за отваряне и приобщаване на обема му към северния, гъсто озеленен с висока растителност двор.

Енергийните нужди, постигнати чрез проектиране и изчисление в PHPP за всяка са:

  • Специфичната нужда за отопление е 12,6 kWh/m2 годишно;
  • Нуждата от първична енергия за всички нужди е 80 kWh/m2годишно;
  • Произведена енергия от фотоволтаичната система: 96 kWh/m2годишно.

Sq. Area: 350 m2
Designer: Студио АРХЕ
Design Team: арх. Г. Николов, арх. С. Драганова
Investor: Семейство Панайотови