Пасивна къща в Иваняне

Екипът на Студио АРХЕ има удоволствието текущо да работи над проект за еднофамилна пасивна къща с високи изисквания в кв. Иваняне на Банкя, София. Парцелът се намира в контурната новоразвиваща се зона на Иваняне, от където започват широките полета около населеното място. Ето защо гледката е фантастична.

Обектът е съставен от два основни обема – на отопляемата част на къщата и отделно на гаража и лятната зона с верандата. Носещата конструкция е хибридна и е съставена от стоманобетонов скелет, който е покрит и обвит от високотехнологични и на места изявени дървени конструкции. По екстериора ще бъдат използвани видим бетон и вентилируеми обшивки от фиброциментови плочи и титанцинкова ламарина. Жилищната сграда ще бъде фундирана върху топлоизолация, а дебелините на изолациите по фасадите и покрива ще бъдат на ниво пасивна къща. Предвиждат се едроформатни прозоречни системи и окачени фасади с двукамерни стъклопакети и пълна външна слънцезащита. Сградата ще разполага с термопомпено отопление/охлаждане, вентилационна система с рекуператор, фотоволтаична система с батерии и пълна система за воден мениджмънт със собствен водоизточник. В проектирането залагаме на най-висок комфорт, прости и ефективни технически решения с високо качество и дълговечност, безкомпромисна естетика и функционалност.