Тест за качество и комфорт

Тест за качество и комфорт

Мнозина биха сравнили проектирането и строителството на нулево-енергийни сгради в България с развъждане на сьомга в Йемен от едноименния филм. Добре знаем, че в България предпочитаме да вложим пари в добив на енергия, отколкото в енергийна ефективност.

Ние сме на различно мнение. Убедени сме, че строителството на енерго-неефективни сгради е дупка в джоба и компромис с комфорта ни.

Размисли и вълнения покрай един Blower door тест

Пристигаме на строителната площадка. Оказва се, че за част от екипа нощта е била безсънна от вълнение за предстоящия Blower door тест. Въпреки че сме провели успешни тестове на три наши обекта, се страхуваме от резултата. Като координатори и мениджъри на строителния процес, нашата отговорност е най-голяма. Днешният ден е часът на истината не само за нас, а и за всички участници в строителството. Производителите и търговците ще изпитат качеството на продуктите си, а за строителите, тестът ще докаже прецизността на монтаж.

Един от работниците с усмивка ни пита, дали носим бутилката с шампанското, а ние се тревожим, че резултатът може да не доведе точно до шампанско.

Всички сме в къщата – изчистена, с подредени инструменти и материали, което е постижение за работната обстановка в други дни. Подготвя се установката за Blower Door теста, монтира се мощен вентилатор на една отворена врата. Той създава налягане в обема на сградата. По този начин се измерва нивото на въздухоплътност т.е. отчита се каква част от обема преминава през сградната обвивка в едната или в другата посока през миниатюрни отвори и цепнатини.

Обектът, който изпитваме е проектиран като плюсово-енергийна екологична къща, концепция базирана на надграждане стандарта пасивна сграда. Целта с провеждането на теста е да докажем, че изпълненият проект отговаря на изискванията за въздухонепроницаемост на стандарта. А именно – не повече от 0,6 [h-1] пъти от обема на сградата инфилтрира през обвивката й за 1 час при създаване на налягане от 50 Pa.

Скоро попаднах на видео материал, в който резултатът от Blower Door тест на случаен апартамент в България беше 7,0 [h-1]. При пасивните сгради, високото ниво на въздухонепроницаемост е задължително. То е обвързано с използването на принудителна вентилация с рекуперация, която осигурява комфортен вътрешен климат.

В къщата сме повече от 20 човека – групи от изпълнители по отделните видове строителни работи – дограми, дървена конструкция, фолиа за въздухоплътност, електро, ВиК, ОиВ (всички преминаващи през въздухонепроницаемата обвивка инсталации трябва да са облепени, за да не пропускат въздух). Всяка група отговаря за вида свършена работа и като „отряд за бързо реагиране” е в готовност да репарира некачествено изпълнение, през което е отчетена инфилтрация на въздух.

Вентилаторът работи. В нашия случай, ще тестваме къщата на подналягане, т.е. ще симулираме, че навън има много силен вятър и въздухът отвън се опитва да навлезе вътре в къщата през нейната обвивка. Налягането се понижава на стъпки от по 10 Pa, а резултатът се отчита мигновено на измервателен уред.

Виждам усмивки… Резултатът ни е 0,13 [h-1] (Максималният допустим резултат за пасивни сгради е 0,6 [h-1].

Доволни сме, но в никакъв случай – спокойни. Последва поредица от корекции по облепванията на къщата, за да се оптимизира въздухонепроницаемата обвивка. Открихме незначителни въздушни течове, но всичко успяхме да коригираме на момента.

След добрата новина, си поемаме глътка въздух. Положителният резултат е добра основа за постигане на целите на проекта за плюсово-енергийна сграда.

Студио АРХЕ

Студио АРХЕ, ръководено от арх. Георги Николов – CEPHD, е високотехнологична мениджмънт компания, специализирана в проектирането, организацията и реализацията на екологични сгради. От края на 2008 г. АРХЕ проектира само сгради, които отговарят на стандарта пасивна къща или по-високи, като например стандарта нулево енергийна сграда. За реализирането на проектите си, компанията участва и като проект мениджър на строителството, като организира строителния процес и контролира качеството на изпълнение.

Пасивна къща в Делта Хил, с. Кладница

Семейната пасивна къща, разположена сред красивите южни склонове на Витоша е проектирана според съвременни световни екологични стандарти. Къщата ще генерира повече енергия, от колкото ще консумира годишно, което я прави не просто пасивна, а плюсово-енергийна сграда. Проектът залага на широко приложение на естествени материали и дървени конструкции. Очакваният резултат е за един красив, удобен и комфортен дом, който носи на обитателите си всеки ден радост и уют, чист и свеж въздух вътре, безпроблемна, много евтина и лесна експлоатация.

Вижте статията в сайта на списание „Още за къщата“ >>>

Списание „Още за къщата“, бр. 2/2013