Още една пасивна къща в София, Банкя, пое пътя на реализацията

Още една пасивна къща в София, Банкя, пое пътя на реализацията

Тази пролет поставихме началото на строителството на пасивната къща в Банкя. Очакваното завършване е планирано за 2022 г. Студио АРХЕ е ръководител на строителните работи и контролира качеството и съответствието на изпълнението с проекта.