В процес на учредяване е сдружението „ИГ Пасивни Сгради България“

В процес на учредяване е сдружението „ИГ Пасивни Сгради България“

По инициатива на Студио АРХЕ и с подкрепата на съмишленици в сферата на пасивните сгради в процес на учредяване е сдружението с нестопанска цел, което ще се нарича „ИГ Пасивни Сгради България“ (Информационна Група за популяризиране на стандарта пасивна сграда в България). Целта на групата е този стандарт за висока енергоефективност в строителството да добие известност в страната ни. Това ще бъде постигнато чрез разпространяването на професионална информация по разнообразни начини. Идеята на сдружението е да изтъква енергийната ефективност, комфорта на обитаване, приноса към екологията и финансовите предимства за собствениците, както и да направи възможна сертификационна процедура за стандарта. Ще бъдат събирани добри строителни практики, материали и системи, подходящи за постигане на стандарта. Амбициите на бъдещото сдружение са да привлече много членове като първите от тях вече са заявили сигурната си подкрепа. Това са основно големи международни компании, заинтересовани в това този вид строителство да се развие бързо и в България.

Виж материал по темата (източник БТА)

Виж репортаж в bTV Новинте

Чуй репортаж по RFI