Започва строителството на пасивна къща в Коматево, Пловдив

Започва строителството на пасивна къща в Коматево, Пловдив

Завършихме работния проект за сградата и сме готови за строителство. Строителното разрешение е в сила. Работните проекти и спецификациите на АРХЕ са изключително подробни и изчерпателни, което е важно условие за безкомпромисно строителство и контрол на качеството на изпълнение. Специалистите на АРХЕ ще контролират стриктно строителството до завършването му.

Снимки и видео от строителството ще намерите скоро в страницата на проекта.