арх. Георги Николов приключи успешно ангажимента си на проект мениджър от страна на главния изпълнител STRABAG на обект EXPO 2000 Фаза IV

арх. Георги Николов приключи успешно ангажимента си на проект мениджър от страна на главния изпълнител STRABAG на обект EXPO 2000 Фаза IV

От Януари до Ноември 2017 г. по време на фасадните и всички довършителни работи на обекта арх. Георги Николов изпълняваше длъжността проект мениджър на строителния обект от страна на главния изпълнител STRABAG ЕАД. Фаза IV е последната сграда  от комплекса EXPO 2000 на бул „Н.Й. Вапцаров“ в гр. София.

Инвеститор: RPHI
Главен изпълнител: STRABAG
Архитектура: UMA Architecten
Инвеститорски контрол: BAE