Започнахме проекта за пасивната къща на сем. Шмидт

Започнахме проекта за пасивната къща на сем. Шмидт

На 15.08.08 архитектурно „Студо АРХЕ“ сключи договор за проектиране на еднофамилна жилищна сграда на семейство Валерия и Франк Шмидт. Проектът ще отговаря на всички изисквания на стандарта за „пасивна сграда“ и ще бъде проектиран по методиката PHPP на „Passivhaus Institut Darmstadt Dr. Wolfgang Feist”. Бъдещата сграда ще бъде построена на територията на с. Равнище, община Правец. Планираното начало на строителството е през март 2009 г.