Студио АРХЕ сподели опит и знания за енергоефективното строителство в страни от Азия

Студио АРХЕ сподели опит и знания за енергоефективното строителство в страни от Азия

По инициатива на централния отдел на международната компания Saint Gobain наскоро беше организирана поредица от събития за популяризиране на енергоефективното строителство и „Мулти-Комфортните Къщи” в страни от Централна и Югозападна Азия.

Арх. Георги Николов бе поканен за лектор на конференции в Казахстан, Киргизстан и Турция, за да сподели опита си от проектирането и строителството на плюсовоенергийни и пасивни сгради в България. Организаторите не изневериха на традицията да информират не само специалистите в строителния бранш, но и студентите. В Политехническия Университет в Алмати, Казахстан бяха изнесени лекции с участието на арх. Николов.