Студио АРХЕ проектира административна сграда в центъра на София

Студио АРХЕ проектира административна сграда в центъра на София

Новата сграда на Александра Аудио ще бъде най-съвременния, енергийно ефективен и екологичен комплекс за цифрови аудио записи в България. За целите на звукозаписната дейност сградата ще отговаря на най-високите стандарти за акустичен комфорт, едновременно с прилагането на концепцията на пасивната сграда.

Проектът се очаква да бъде приключен до края на 2014 г., а строителството да започне през пролетта на 2015 г.

Повече информация очаквайте скоро…