Студио АРХЕ получи награда в международния конкурс ISOVER Energy Efficiency Awards

Студио АРХЕ получи награда в международния конкурс ISOVER Energy Efficiency Awards

Церемонията на 4-тите международни награди ISOVER Energy Efficiency Awards се състоя на 20 март 2014 г. в гр. Дъблин, Ирландия и в нея взеха участие 54 проекта от 19 държави (Австрия, Беларус, Белгия, България,Великобритания, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Корея, Латвия, Полша, Румъния, Русия, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария). Общо 39 проекта получиха отличия в присъствието на 130 гости.

Наградите за енергийна ефективност ISOVER Energy Efficiency Awards са създадени за насърчаване на най-успешните проекти в Европа и света в сферата на енергийната ефективност. Конкурсът обхваща реализации на иновативно ново строителствои реновирани съществуващи сгради в две категории: жилищна и обществена архитектура. Желанието е да бъдат стимулирани най-добрите практики и творчески подход при прилагането на идеите за енергийна ефективност, екология, устойчивост и комфорт, които да се превърнат в строителни стандарти на бъдещето.

Студио АРХЕ получи високото отличие за проекта си Плюс-енергийна сграда в Делта Хил, Кладница.