Семинар Пасивни сгради България 2008

Семинар Пасивни сгради България 2008

Тази година „Студио АРХЕ“ е главен организатор на семинар на тема „Пасивни сгради България“. Целта, която си поставя събитието е популяризиране на концепцията на пасивното строителство и довеждането й до знанието на инвеститори и инвестиционни компании, строители и журналисти. Програмата на семинара покрива широк кръг от теми, свързани с пасивното строителство и приложението му в България. Планирано е участието да е само с покани както и форумът да се провежда ежегодно. Целта е с популяризирането на идеята, следващата година да бъде поканен по-широк кръг публика, включително проектанти, строителни специалисти, студенти и т.н.

По случай организирането на семинара е създадена специализирана тематична интернет страница:

Целите, които си поставя страницата е да популяризира идеята за пасивното строителство и да публикува реалните проекти и построените обекти на територията на България, които отговарят на стандарта „пасивна сграда“ в бъдеще. В страницата има раздел „концепция“, където популярно са представени основните средства, с които се постигат параметрите на стандарта. Включен е и форум, в който в бъдеще ще се дискутира проблематиката на пасивното строителство, ще се обменя опит между студенти, инвеститори, проектанти и широкия кръг заинтересовани по темата.

Виж статия #1 в сайта на вестник „Строителство градът“

Виж статия #2 в сайта на вестник „Строителство градът“

Виж статия във вестник „Пари“

Виж статия в сайта на списание „Индекс имоти“

Виж статия в списание „Детайли“