10-ти икономически форум за югоизточна Европа

10-ти икономически форум за югоизточна Европа

Арх. Георги Николов беше един от лекторите в дискусионен панел 5 на “10ти икономически форум за югоизточна Европа” – зелен панел на тема „Нискоенергийни сгради и зелено строителство”. Темата на презентацията на арх. Николов бе: ”Нискоенергийните и пасивни сгради”.

Форумът се проведе на 5-ти и 6-ти ноември в НДК, София като лектори в панела бяха:

1. Добрин Орешков – зам. изпълнителен директор на АЕЕ
2. инж. Георги Константинов – директор строителство на Winslow Developments
3. арх. Георги Николов – управител на Студио АРХЕ
4. Еким Бойчинов – РЕХАУ
5. л.арх. Ценка Кунева – съюз на ландшафтните архитекти България
6. инж. Орлин Илиев – директор ЕСХА България

Към зеления панел имаше интерес както от страна на журналисти, така и от страна на архитекти и инвеститори. В залата възникна и дискусия породена от основните послания към гостите, отправени от лекторите. Зеления панел бе оранизиран от г-н Иво Паскалев – проджект мениджър в „BalREc”.

Към сайта на “10-ти икономически форум за югоизточна Европа” »

Виж статия в investor.bg

Виж статия в сайта на вестник „Строителство градът“

Виж статия в сайта на вестник „Дневник“

Виж статия в сайта на списание „Индекс имоти“