13-та Международна Конференция на Пасивните Сгради 2009, 17-19 април, Франкфурт

13-та Международна Конференция на Пасивните Сгради 2009, 17-19 април, Франкфурт

От 17-ти до 19-ти април 2009, във Франкфурт ам Майн бе проведена ежегодната международна конференция по въпросите на пасивното строителство. Тя беше посетена от няколко хиляди гости, също и от представител на „Студио АРХЕ” – арх. Георги Николов. Заедно с конференцията бе организирана и мащабна изложба на фирми производители на сертифицирани системи и компоненти за нуждите на пасивното строителство. Този година в програмата на презентациите беше наблегнато на приложението на стандарта при обществените сгради: училища и детски градини, офис сгради, фитнес центрове, дори плувни басейни, за които досега беше смятано за невъзможно покриването на параметрите на стандарта. Бяха показани примери и на успешни реконструкции на старо строителство. Форумът демонстрира огромно многообразие на реални проекти, голяма част от тях вече в експлоатация. Франкфурт държи първенството на Германия по прилагане на пасивния стандарт, задължителен при новото строителство и реконструкциите. Икономическата страна на пасивното строителство беше глобално залегнала в повечето презентации. Бяха показани няколко примера, при които целесъобразното и оптимизирано проектиране е довело до бюджет равен на този на традиционното строителство. Първите опити за пасивни сгради в България бяха приветствани от участниците в конференцията от PASS-NET.