Всички нови сгради в ЕС след 1 януари 2019 ще са нулево енергийни

Всички нови сгради в ЕС след 1 януари 2019 ще са нулево енергийни

Всички сгради в ЕС, чието строителство започне след 31 декември 2018 г., ще трябва да бъдат нулево енергийни, съобщиха от пресслужбата на ЕП.

Изискването е одобрено от енергийната комисия и е част от пакет от предложения за промяна на приетата през 2002 година „Директива за енергийна ефективност на сградите“. До началото на 2019 г. всички страни-членки трябва да приемат правила, според които новостроящите се здания ще произвеждат толкова енергия, колкото и консумират.

Припомняме, че на 31 януари 2008 Европейския Парламент прие „План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала“.

Точка 29 от резолюцията гласи: „Призовава Комисията да направи предложение за законово обвързващо изискване след 2011 г. всички нови сгради, нуждаещи се от отопление и/или охлаждане да бъдат строени по стандартите за пасивни сгради или по еквивалентни стандарти за нежилищни сгради, а също така и за изискване за използване на технологии за пасивно отопление и охлаждане от 2008 г. нататък“.
 
Виж съобщение за пресата от официалния сайт на Европейския Парламент >

Виж статия във вестник „Сега“ >

Виж статия в otoplenie.eu >

Виж статия в stroitelstvo.bg >

Виж проект, отговарящ на изискванията на Европейския съюз за 2018 г. >