Участие на арх. Георги Николов в „Пасивни сгради България 2009“

Съгласно актуалната програма за провеждане на Националната конференция Пасивни сгради България 2009 на 10 декември в Интер Експо Център, София, участието на арх. Николов с презентации от името на „Информационна група пасивни сгради България” е както следва:

в 10:00 ч. на тема „Висок комфорт и независимост със стандарта пасивна сграда”
в 14:00 ч. на тема „Мерки за постигане на стандарта пасивна сграда”

Националната конференция ще бъде открита от министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Росен Плевнелиев и г-жа Магдалена Малеева – най-ангажираната с въпросите на околната среда публична личност в България.

Конференцията ще бъде авторитетно събитие, с избрани компетентни говорители с официалната подкрепа и презентация от Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist, Германия – създателите на стандарта пасивна сграда. Задълбочено ще бъде представена основната концепцията и ще бъдат изтъкнати предимствата на пасивните сгради. На конференцията ще обърне и внимание на кредитирането на този тип строителство и грантовите схеми за енергийна ефективност. Гости от Франция и Германия ще демонстрират успехите си в строителството на пасивни сгради. Аудиторията ще бъде призована да участва активно с въпроси и коментари. Дискусията в представянето на съдържанието на презентациите е една от основните цели на организаторите на конференцията.