Приключен търг и строително разрешение за обекта в Княжево

Приключен търг и строително разрешение за обекта в Княжево

В качеството си на проект мениджър на обекта Студио АРХЕ проведе процедури и приключи търга за избор на доставчици и изпълнители за обекта в кв. Княжево в София. Считано от края на юли 2018 влезе в сила и строителното разрешение и строителният процес може да започне.