Лидл България ангажира Студио АРХЕ за консултант по въздухоплътността на новостроящите се магазини

Лидл България ангажира Студио АРХЕ за консултант по въздухоплътността на новостроящите се магазини

„Лидл България” ЕООД & КО.КД ангажира Студио АРХЕ за консултации и изготвяне на пакет от мерки и работни детайли за подобряване на въздухоплътността на новостроящите се магазини в страната.

Висока въздухоплътност се постига ако тя е заложена като цялостна концепция в проекта, проведена е в детайлите му и накрая е изпълнена коректно с високо качество. Темата започва от фазата на проектирането. По-нататък по време на строителството общата концепция за въздухоплътност и конкретните мерки и детайлите за изпълнение трябва да бъдат добре разбрани от строителите. От друга страна най-добри резултати се постигат ако на строителите бъде осигурено колегиално компетентно съдействие и от друга страна контрол на изпълнението на обекта.

Изготвения пакет с мерки и работни детайли ще бъдат приложени в текущо строящите се и новоизгражданите магазини с цел много добро представяне на обектите по време на задължително провежданите на всички завършени обекти Blowerdoor тестове. Ще посещаваме строителните площадки за контрол на качеството на постигнатата въздухоплътност. Тестовете на магазините на Лидл извършва нашият партньор Хексагон НДТ ЕООД, с който имаме богато портфолио от реализирани от нас и тествани от тях пасивни сгради.