Национална конференция Пасивни сгради България 2009

Национална конференция Пасивни сгради България 2009

За втора поредна година в България ще се проведе събитие, което има за цел да популяризира строителството на пасивни сгради пред широка публика. Началото бе дадено през ноември 2008 г. с първият „Семинар пасивни сгради България”. Той беше инициатива на „Студио АРХЕ“ с подкрепата на водещи компании за иновативни технологии и продукти в енергоефективното строителство.

През юли 2009 г. беше учредено сдружение с нестопанска цел „ИГ Пасивни сгради България” с мисия да създаде предпоставки за широко разгръщане на строителството на пасивни сгради в България. Информационната група е организатор на конференцията и тя ще се състои на 10 декември 2009 г. в Интер експо център София (IEC), конгресна зала Витоша.

Конференцията си поставя целта да провокира интерес сред широк кръг от заинтересовани, не само сред представителите на строителната индустрия, като засегне разнообразни теми за предимствата и стимулите за строителството на пасивни сгради: радикални мерки за енергийна ефективност и редуциране на експлоатационните разходи, огромен принос към екологията с доказан в практиката на европейските страни модел на строителство в хармония с природата; комфорт и здравословна среда на обитаване.

За актуална информация и регистрация, моля посетете страницата на конференцията.

Презентациите и лекторите са в процес на уточняване и актуална към момента програма се публикува тук.