Комплекс Умни къщи, проект Стубело, София

Комплекс Умни къщи, проект Стубело, София

Жилищната сграда е проектирана според стандарта за пасивна къща на Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist, Дармщат, Германия и методиката PHPP (Passive House Planning Package). Спазени са основните изисквания на стандарта:

 • Специфична енергийна нужда за отопление и охлаждане не повече от 15 KWh/m2 годишно. Постигната е стойност от 13 KWh/m2 годишно;
 • Обща енергийна нужда (отопление и охлаждане заедно с всички други битови енергийни нужди) не повече от 120 KWh/m2 годишно;
 • Въздухонепроницаемост при тест с налягане 50 Pa не повече от 0,6 h-1.

Основната концепция се базира на прецизната калкулация и внимателния баланс между енергийните загуби през външната обвивка и вентилационната система от една страна и слънчевите печалби – от друга. В общия енергиен модел влиза и енергията, произведена от системите с използване на възобновяеми енергийни източници.

Жилищна сграда тип В е самостоятелна еднофамилна къща с гараж. Представлява компактен обем с покрив със северно изложение. Разполага с два основни жилищни етажа и частично вкопан сутерен. Къщата е ориентирана с дългите си фасади категорично по посока север – юг. Основна е остъклената южна фасада, към която са ориентирани всички жилищни помещения. Всички сервизни помещения, както и стълбището, са ориентирани на север. Източната, западната и северната фасада са почти плътни, с малки отвори за прозорци и врати.

Конструкцията на сградата е изградена от стоманобетонен скелет от фундаменти, колони, греди, плочи и покрив с рамково противоземетръсно действие. Външните стени са леки, панелни, префабрицирани в заводски условия, окачени външно на стоманобетонния скелет. Съставени са от рамка, запълнена със стъклена вата с дебелина 30 см, обшивка от двете страни от OSB плоскости, предстенна обшивка в интериора и вентилируема дъсчена обшивка от лиственица отвън. Покривите, челата и обшивката на стрехите са с покривка от цинкова ламарина.

Предвидени мерки за намаляване на консумацията на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници:

 • Компактен обем на сградата;
 • Недопускане на термомостове във външната обвивка;
 • Разделяне на помещенията на къщата в температурни зони;
 • Завишени стойности на изолация на къщата: стени с U=0,110 W/m2K, покрив с U=0,098 W/m2K, плоча на кота ±0,00 над неотопляемия гараж с U=0,117 W/m2K; външна стена на отопляемите помещения в сутерена към почвата с U=0,086 W/m2K; плоча на кота -2,80 върху терена с U=0,187 W/m2K;
 • Проектиране на различни схеми на въздухообмен на обема на дневната;
 • Прозорци със завишени стойности на топлоизолация със средно за
 • всички прозорци U=0,768 W/m2K. За остъкляване ще бъдат ползвани тройни стъклопакети със сертификат за топлопреминаване с U=0,6 W/m2K;
 • Външна слънцезащита против прегряване на помещенията през лятото;
 • Контролирана вентилация на къщата. Принудително се подава пресен въздух към всяко жилищно помещение и се изсмуква отработен въздух от баните и кухненския бокс;
 • Рекуператор с КПД над 80%. В него се извършва топлообмен между изхвърляния и постъпващия в къщата пресен въздух;
 • Предварително подгряване/охлаждане на пресния въздух чрез земен въздушен топлообменник в почвата около къщата;
 • Слънчеви колектори за битова гореща вода;
 • Фотоволтаични панели за производство на електричество;
 • Малък вятърен генератор на вертикална ос в двора;
 • Събиране в резервоар на дъждовна вода от покрива на къщата и използването й в бита за тоалетните казанчета;
 • Енергоспестяващи електродомакински уреди и осветление.
 • Калкулациите по методиката PHPP са придружаваща част от проекта. След построяването си и след набавяне на всички изискващи се документи и тестове къщата ще бъде сертифицирана като пасивна по изискванията на Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist.
 • Високи нива на въздухонепроницаемост на сградата.
 • Ще бъде проведен тест за проверка на въздухонепроницаемостта на къщата посредством установка с мощен вентилатор, монтиран на мястото на входната врата, чрез който ще бъде създадено подналягане в обема на къщата. При теста трябва да бъдат постигнати нива на въздухонепроницаемост по-ниски от 0,6 h-1. Тестът ще бъде извършен от лицензирана фирма. Постигането на добър резултат е основно за сертифицирането.
 • Стена на Тромб – Мишел зад южната окачена фасада;
 • Наличието на достатъчно термомаса в интериора на къщата е важно условие за това амплитудата на температурата през денонощието в къщата да бъде възможно най-малка;

Семинар Пасивни сгради България 2008

На 20 ноември в хотел Хилтън беше проведен първият по рода си семинар, разискващ темата за строителството на пасивни сгради в България. Целта, която си постави тазгодишният форум, е популяризиране на концепцията на пасивното строителство и довеждането й до знанието на инвеститори и инвестиционни компании, строители и журналисти.

Програмата на семинара покри широк кръг от теми, свързани с пасивното строителство и приложението му в България. В събитието, организирано от Студио АРХЕ с управител арх. Георги Николов, лектори бяха експерти от Изовер, Б проект, Рехау, Сен Гобен глас и Сън сървиз. Бяха представени различните елементи в хода на проектирането и строителството, покриващи параметрите на стандарта. Най-общо този норматив се гради на три основни параметъра:

 • Енергията за отопление, вентилация и климатизация – не повече от 15 kWh/m2 годишно.
 • Общото потребление на сградата за всички нужди – не повече от 120 kWh/m2 годишно.
 • Въздухонепроницаемостта на външната обвивка – не повече от 0,6h-1 при провеждане на вентилаторен тест на сградата с налягане от 50 Pa.

Специално участие в събитието взе Гюнтер Ланг, председател на IG Passivhaus – информационно сдружение за пасивно строителство в Австрия. В изказването си той подчерта: „Пасивната къща и през зимата, и през лятото има оптимална температура и няма нужда от конвенционално отопление. Това е къща, която има много добри характеристики както като сградна инсталация, така и като качество на комфорт и среда на живот вътре в нея. Независимо дали отопляваме или охлаждаме, ние караме тази сграда да работи. Пасивната къща така е устроена, че самата работи като една система. Затова е ключ към осигуряване на устойчиво строителство. Финансовата криза дава голям шанс и на българската строителна индустрия да започне да строи с по-висок комфорт. Това е шансът на икономиката да се развива нагоре, вместо да покрива разходи, и да инвестира в по-качествено строителство. Пасивната къща не е само за богати хора, напротив. Тя е за хора, които си правят сметка и е гаранция за сигурност и спокойствие в бъдеще.“

По случай организирането на семинара беше създадена специализирана тематична интернет страница www.passive.bg. Целта, които си поставя страницата, е да популяризира идеята за пасивното строителство и да публикува реалните проекти и построените обекти на територията на България, които отговарят на стандарта за пасивна сграда в бъдеще. На страницата могат да бъдат намерени информация относно изискванията и принципите на стандарта, както и презентациите на всички участници в състоялия се семинар.

Списание „Детайли“ бр.4/2008