Комплекс „Умни къщи“ строят в столичния квартал Горна баня

Комплекс „Умни къщи“ строят в столичния квартал Горна баня

Проектът предвижда само нискоенергийни и пасивни сгради

Обект жилищен комплекс „Умни къщи“ в кв. Горна баня, София
Инвеститор „Умни къщи“ ООД
Проектант „Студио АРХЕ“ ЕООД
Консултант“Архиконсулт – инженеринг“ ЕООД
Проект мениджър „Студио АРХЕ“ ЕООД
РЗП общо на комплекса 4757 кв.м

Предстои строителството на първия комплекс от еднофамилни жилищни сгради, които са нискоенергийни и пасивни. Те са разположени в местност вилна зона Горна баня в София. Наречен „Умни къщи“, комплексът е инвестиция на едноименно дружество с управител Васко Минев. Проектът, за който предстои издаване на разрешение за строеж, е дело на архитектурно бюро „Студио АРХЕ“ ЕООДс ръководител арх. Георги Николов. То ще бъде и ракъводител проект във фаза строителство на обекта. Консултант по строителния надзор е „Архиконсулт – инженеринг“ ЕООД.

Предвидени са три типа къщи А, В и С. Седем сгради са от тип А, две от тип В и шест от тип С. Жилищните сгради са с традиционна архитектура със съвременни елементи. Тези къщи отговарят на завишени изисквания за енергоефективност и пасивно използване на слънчевата енергия. Това е екологичен комплекс с всички основни задължителни характеристики, което определя и архитектурния облик и замисъл на сградите, каза арх. Георги Николов.

Жилищни сгради тип А и С са проектирани според стандартите за нискоенергийна къща. Това означава, че необходимата енергия за отопление и охлаждане е не повече от 40 до 50 KWh/m2 годишно. Къщите са ориентирани към благоприятното изложение – с ориентировка на всички жилищни помещения винаги към благоприятните посоки на света, докато сервизните помещения остават ориентирани към посоки север или запад.

Всяка къща е разположена в самостоятелен парцел, достъпен от улица. Жилищна сграда тип А е самостоятелна еднофамилна къща с гараж. Съставена е от два основни обема – едноетажен и двуетажен, свързани пространствено и функционално помежду си. Едноетажният обем съдържа: гараж, антре, килер, перално, тоалетна, както и част от дневната. В двуетажния обем са разположени жилищните помещения на сградата – на приземния етаж: дневна, кухненски бокс и трапезария, група спалня родители, съставена от спалня със самостоятелен дрешник и баня, а на първия етаж са две спални със самостоятелни дрешници и бани. В подпокривното пространство е организирано техническо помещение за нуждите на цялата сграда.

Предвидени са мерки за намаляване на консумацията на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници като компактен обем на сградата, недопускане на термомостове във външната обвивка на къщата, завишени стойности на изолация на къщата, осигурена е външна слънцезащита против прегряване на помещенията през лятото, има контролирана вентилация на къщата. Принудително се подава пресен въздух към всяко жилищно помещение и се изсмуква отработен въздух от баните и кухненския бокс. Предвидени са слънчеви колектори за битова гореща вода, фотоволтаични панели за производство на електричество. Събиране в резервоар на дъждовни води от покрива на къщата и използването им в бита за тоалетните казанчета.

Къщата е със застроена площ 162 кв.м, а разгъната застроена площ е 259 кв.м.

Жилищната сграда тип В е проектирана според стандарта за пасивна къща на: Passivhaus Institut – Dr. Feist, Дармщат, Германия, и методиката PHPP (Passive House Planning Package). Спазени са основните изисквания на стандарта на пасивни сгради. След построяването й и след набавяне на всички изискващи се документи и тестове къщата ще бъде сертифицирана като пасивна по изискванията на Passivhaus institut.

Сградата е решена като самостоятелна еднофамилна къща с гараж. Тя е ориентирана с дългите си фасади категорично по посока север – юг. Основна е остъклената южна фасада, към която са ориентирани всички жилищни помещения на къщата. Всички сервизни помещения, както и стълбището са ориентирани на север. Източната, западната и северната фасада са почти плътни, с малки отвори за прозорци и врати. Разполага с два основни жилищни етажа и частично вкопан сутерен. На 1 етаж се намират 3 спални със самостоятелни дрешници и бани. Етажното фоайе на този етаж е проектирано като домашен фитнес.

Жилищна сграда тип В е с нетрадиционна, модерна архитектура, пряк резултат от пасивната идея, подчинена на концепцията за максимално използване на слънчевата енергия в енергийния модел на къщата. Има предизвикателен, но уютен облик, каза също арх. Николов.

Общата разгъната застроена площ на пасивната къща е около 446 кв.м.

Жилищна сграда тип С е с обща разгъната застроена площ 343 кв.м и представлява двуетажен осмоъгълен обем, като първият етаж е еркерно наддаден над приземния. Покривът на къщата е осмоъгълен, като във височина е проектиран купол със странично осветление, покрит със самостоятелен осмоъгълен покрив.
Приземният етаж съдържа гараж с две паркоместа, техническо помещение, зимник и перално, както и самостоятелно студио със собствена баня и дрешник. Тези помещения са достъпни от стълбище, което слиза до преддверие с изход на ниво терен. Конструкцията на всички сгради е изградена от стоманобетонов скелет от фундаменти, колони, греди и плочи. Фасадата на пасивната къща е от леки префабрицирани в заводски условия панели с дървена конструкция, а покривът на къща тип С е изцяло с дървена носеща конструкция. Дворовете на къщите ще бъдат богато озеленени с висока и ниска растителност. Озеленяването има допълнителна изолационна функция между отделните сгради.

При пасивните къщи са спазени основните изисквания на стандарта
– Специфична енергийна нужда за отопление и охлаждане не повече от 15 KWh/m2 годишно; постигната е стойност от 12 KWh/m2 годишно.
– Обща енергийна нужда (отопление и охлаждане заедно с всички други битови енергийни нужди) не повече от 120 KWh/m2 годишно.
– Въздухонепроницаемост не повече от 0.6h-1.
Калкулациите по методиката PHPP са придружаваща част от проекта. След построяването й и след набавяне на всички изискващи се документи и тестове къщата ще бъде сертифицирана като пасивна по изискванията на Passivhaus institut.

Автор: Гергана ДИМИТРОВА

Виж статията в сайта на „Строителство градът“

Виж статията в сайта на вестник „Дневник“

Вестник „Дневник“