Участие в конференция на БАИС на тема „Нискоенергийната къща“

Участие в конференция на БАИС на тема „Нискоенергийната къща“

На 26 март 2009 в хотел „Плиска“ бе проведена конференция на тема „Нискоенергийната къща“. По покана от Българската асоциация за изолации в строителството арх. Георги Николов представи няколко проекта от практиката на „Студио АРХЕ“ за нискоенергийни и пасивни къщи, към които бе проявен значителен интерес от присъстващите в залата.

Противно на очакванията за събитие на Асоциацията организацията и същността на конференцията не бяха на нужното ниво. Програмата беше значително променена. Отсъстваха трима от лекторите в официалната програма. Имаше множество допълнителни рекламни презентации на необявени предварително лектори.

След събитието във вестник „Труд“ бе публикувано интервю с член на управителния съвет на БАИС проф. Назърски, който ангажира Асоциацията с некомпетентното си мнение, че пасивните сгради ограничават личността, изолират я от околната среда и по този начин той става „човекът – бройлер“. Оставяме изявлението без коментар…

Очевидна е нуждата от още много усилия за разясняване концепцията на пасивните сгради и промотиране на вече утвърдения в Европа стандарт.

Виж интервюто на проф. Назърски във вестник „Труд“