Студио АРХЕ на 17 конференция на пасивните къщи във Франкфурт на Майн

Студио АРХЕ на 17 конференция на пасивните къщи във Франкфурт на Майн

Арх. Георги Николов представи постер и презентация по време на 17-тата международна конференция на пасивните къщи във Франкфурт на Майн, Германия. Показани бяха няколко от реализираните проекти на студиото и по-специално подходите при топлоизолирането при фундаментите откъм терена. Специфичното и нетрадиционното при тези проекти е трудността за проектиране и изпълнение на пълна топлоизолационна обвивка под сградата при спазване на всички местни конструктивни противоземетръсни норми.